Italian Phrases Maltese People Overuse - Part II

Eccoli qua

Italianphrases

Like a Havana perv, Italian slides up behind us and inserts itself into our everyday speech. 

Here are some more examples of Taljanati we're prone to use:

1. Troppo tardi

When it's just too late. Saying it in Italian makes it sound more dramatic.

Joe: “Father, għandi x’inqerr. Ili nitrattjeni, imma aħjar nitkellem qabel ma jkun troppo tardi

Ezgif Com Crop 2

2. Mamma mia

The Italian equivalent of OMG! Also an iconic song by Swedish pop band Abba.

Fr. Renzo: “Għidli Joe…x’għamilt? Mamma mia, kemm drama dalgħodu!

Ezgif Com Crop 3

3. Sintendi

One assumes...loved by lawyers and others who strive to sound important.

Joe: “Father, sintendi, dan kollox confidential hux?

Ezgif Com Crop 4

4. Altrimenti

Otherwise...see point 3 for usage tips.

Renzo: “Mhux ovvja Joe! Qrara dejjem sigrieta, altrimenti għalxiex taħseb li qiegħed hawn?

Ezgif Com Crop 5

5. Si fa per dire

Sort of, speċi ta', taf int...said with a sneer and a rotatory wrist movement for maximal effect.

Joe: “Tiftakarha lil Ramona, Father? Ħabiba ta’ Darlene din…insomma, si fa per dire ħabiba, għax xebgħet taqbzilha fuq ir-raġel!

Screen Shot 2016 12 30 At 10 41 45

6. Che c’entra?

What's that got to do with anything? X'għandu x'jaqsam? 3 syllables in Italian versus 9 in English and 4 in Maltese. Forza Azzurri!

Renzo: “Ija issa Darlene che c’entra? Mhux fuq Ramona kont se tgħidli?

Ezgif Com Crop 6

7. Da capo

From the top. Has a vaguely Mafia ring to it.

Joe: “Għandek raġun Father. Ha nibdilek da capo. Din Ramona insomma…

Ezgif Com Crop 7

8. Acqua passata

Water under the bridge. Sounds more forgiving in Italian...but forgiving doesn't mean forgetting.

Renzo: “Ija ija, dik imqarba…darba kienet qabdet qabda mas-sagristan, imma insomma, acqua passata...kompli."

Ezgif Com Crop 8

9. Cioé

I mean, sort of...a midget cousin of si va per dire.

Joe: “Din bdiet tkellimni Facebook, u jien iċ-ċuċ irrispondejtha. Cioé, bgħattilha ritratt…

Ezgif Com Crop 9

10. Parole si, fatti no

All talk, no action. Mainly used when describing electoral promises.

Renzo: “U iva, b’daqshekk? Naf kif int Joe, parole si, fatti no

Screen Shot 2016 12 30 At 10 46 52

11. Naqla cinque

Literally, I'll receive five. Meaning a slap. Probably on the face.

Joe: “Kien naqra pastaż ir-ritratt…qed niddejjaq ngħidlek Father, għax naqla cinque mingħandek.

Ezgif Com Crop 10

12. Jew vi jew va

One way or another. This is what happens when Maltese and Italian get drunk and have a bastard child.

Renzo: “U tkunx balalu Joe, jew vi jew va, trid tgħidli jekk tridni ngħinek.

Ezgif Com Crop 11

13. Tinkazza

Pissed off. Cazzo means "willy" in Italian. Why willies should annoy is beyond me.

Joe: “Qed nibza li se tinkazza…bgħattilha ritratt tiegħi bil-patata barra. U imbagħad…ma weġbitnix iktar.

Ezgif Com Crop 12

14. Vallapena

Corruption of "vale la pena", meaning "it's worth it" in English or "wertit" in Maltese. Usually said sarcastically.

Renzo: “Vallapena eh…

Obama Vallapena

Any others? Tell us qua sotto in the comments!

READ NEXT: Italian Words Maltese People Love To Use

Written By

Max Dingli

Max is bald and grumpy. He is in training to become the world's first Wikipedia warrior.

Comments