د . إAEDSRر . س

Inflation Nation: How Malta’s Food Prices, From Bread To Coffee, Soared Over The Past Year

Article Featured Image

It’s not a perception; shopping for basic groceries has become more expensive.

Everything from traditional Maltese bread, ġbejna, and pasta to cereal, toilet paper, and garbage bags has gone up in price in recent months, with the global inflationary trend not managing to escape the island’s shores.

Lovin Malta carried out an analysis of The Convenience Shop, one of Malta’s most popular grocery stores, comparing prices of various food and household items as they were in August 2020 with current prices.

Here are some of the findings.

Large sliced Maltese bread

2020: 99c

Now: €1.09

Small Sliced Maltese bread

2020: 75c

Now: 80c

Large ftira

2020: 90c

Now: €1

Small ftira

2020: 35c

Now: 38c

Golden Harvest French sliced white bread

2020: 95c

Now: €1.10

Benna chocolate flavoured milk:

2020: 69c

Now: 80c

Benna rikotta (250g)

2020: €1.30

Now: €1.75

Benna fresh ġbejna

2020: 75c

Now: 90c

Benna fresh mozzarella (150g)

2020: €1.45

Now: €1.80

Barilla no.5 spaghetti (500g)

2020: 93c

Now: 95c

Barilla no.5 gluten free spaghetti (500g)

2020: €1.99

Now: €2.25

Barilla lasagne (500g)

2020: €1.80

Now: €2.25

Barilla farfalle (500g)

2020: 95c

Now: €1.20

Nescafe coffee classic tin (50g)

2020: €1.69

Now: €1.75

Nescafe Gold espresso

2020: €5.94

Now: €5.99

Fitness chocolate cereal

2020: €4.19

Now: €4.49

Bonavita Granola Super Fruit

2020: €3.60

Now: €4.10

Nesquik chocolate milkshake (500g)

2020: €3.49

Now: €4.09

Frisian Flag creamy long-life milk

2020: 69c

Now: 79c

3 Leaves sunflower oil (1 litre)

2020: €1.49

Now: €2.60

7 Days bake roll garlic snacks

2020: €1.55

Now: €1.75

Babylon baby wipes (54 pieces)

2020: €1.70

Now: €1.99

Fabuloso floor wash (1 litre)

2020: €1.40

Now: €1.59

Aperol Aperitivo

2020: €10.87

Now: €11.80

AIA chicken wings (1kg)

2020: €7.99

Now: €8.25

Astral toilet paper (x24 )

2020: €5.80

Now: €5.90

Medium black garbage bags

2020: 97c

Now: €1

Not all food items have increased in price. For example, a carton of Benna’s regular milk still costs 94c; however, the dairy company has said it took the conscious decision to absorb certain cost increases related to the importation of raw materials so as not to burden their consumers.

Other items that haven’t become more expensive include fresh eggs, tuna cans, frozen pizzas, and certain soft drinks, beers and wines. No price decreases were spotted.

While the price increases may seem minimal in isolation, it becomes more noticeable in the final shopping bill. 

For example, a quick trip to the grocery store to purchase three ftajjar, two cartons of regular milk, one packet of fresh ġbejna, two packets of gluten-free spaghetti, two small coffee tins, one fruity granola cereal, one bottle of sunflower oil, a packet of chicken wings, toilet paper, and garbage bags would have cost you €32.54 last year but costs €35.63 now, which is significant for households that need to count every single euro. 

Food inflation has increased worldwide, with analysts citing a number of factors, such as supply chain disruptions exacerbated by the COVID-19 pandemic, labour shortages, higher energy costs, extreme weather conditions, and pent-up demand in the wake of lockdowns.

Prime Minister Robert Abela has said the government is 'sensitive' to the food inflation problem

Prime Minister Robert Abela has said the government is 'sensitive' to the food inflation problem

Recent figures from the OECD, a group of 38 mostly developed countries, show that inflation is at a 25-year high, largely driven by soaring food and energy prices. 

Questioned about rising food prices on Friday, Prime Minister Robert Abela said the government is “sensitive” to the reality of inflation, recounting how it has reduced fuel taxes and absorbed higher energy costs to precent fuel and electricity from becoming more expensive. 

The Nationalist Party has urged the government to convince the European Commission to set up a €40 million rescue fund to help Maltese importers and exporters cope with higher transportation costs. 

*A previous version of the article stated that a packet of Golden Harvest’s French sliced bread has remained stable at 95c. It has since been corrected to clarify that it has increased in price to €1.10  

Are you able to keep up with the increased cost of living in Malta? 

READ NEXT: Robert Abela Two Years On: High Profile Resignations And Major Reforms But Glaring Shortcomings Remain

Tim is interested in the rapid evolution of human society brought about by technological advances. He’s passionate about justice, human rights and cutting-edge political debates. You can follow him on Twitter at @timdiacono or reach out to him at [email protected]

You may also love

View All