Giannini restaurant

23, Triq ix-Xarolla, Il-Belt Valletta