La Nostra Padrona

87, Ix-Xatt is-Sajjieda, Marsaxlokk